Мила Д. Тркуља

Пословни секретар

Рођена је 15.05.1954. године у Зајечару. Од 1984 године је радила у заједничким службама правосудних органа у служби рачуноводства као књиговођа. 1999. године прелази у Окружни суд. У Окружном суду је радила до децембра 2009. године у служби рачуноводства на изради буџета. 2010. године прелази у Апелациони суд у Београду, где ради све до маја 2019. године у финансијској служби на изради буџета, након чега заснива радни однос у адвокатској канцеларији Ђорђевић&Ђорђевић као пословни секретар.

close