Татјана Д. Ђорђевић

Адвокат

Татјана је дипломирала на Правном факултету Универзитета Унион у Београду, 2014. године, након чега је приправнички стаж обавила код адвоката Александра Поповића, а затим код адвоката Драгољуба Ђорђевића. Након полагања правосудног и адвокатског испита каријеру је усмерила ка адвокатској професији која ју је одувек привлачила, као дуга и успешна породична традиција. У именик адвоката АКБ уписује се 2018. године. Адвокат Татјана Д. Ђорђевић данас поседује Сертификат и Лиценцу за одбрану малолетних лица у поступцима у Републици Србији, као и за заступање оштећених малолетних лица. Говори енглески језик и служи се италијанским језиком. Део приправничке праксе обавила је у тиму свог познатог колеге и оца, адвоката Драгољуба Ђорђевића пред Међународним судом за ратне злочине за бившу Југославију.

close