Немања Д. Мишовић

Адвокат

Немања је правни факултет завршио 2013. године, након чега постаје адвокатски приправник у адвокатском ортачком друштву “Ђорђевић, Поповић и Пантелић”. Адвокат Немања Мишовић уписује се у именик Адвокатске коморе Београда априла 2014. године. Области којима се овај адвокат бави су грађанско право, банкарско-финансијско право, право осигурања и привредно право. Адвокат Немања Мишовић има Сертификат за одбрану малолетних починилаца кривичних дела и кривично правну заштиту малолетника. Говори енглески језик.

close