Кристиан И. Далеа

Адвокат

Кристиан је дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 2017. године са одличним успехом. Током студија је био правни саветник на Правној клиници за сузбијање корупције, био је стипендиран од стране Министарства спољних послова СР Немачке и учествовао је на бројним међународним конференцијама и симулацијама суђења од којих је најзначајнија Нирнбершка школа међународног кривичног права. Приправнички стаж је обавио у о.а.д. Марић, Малишић & Достанић код адвоката Растка Малишића и након полагања правосудног и адвокатског испита оријентише се ка адвокатури. Области којима се бави су привредно право, радно право, грађанско право и заштита података о личности. Говори енглески и румунски језик.

close