Катарина Д. Ђорђевић

Адвокат

Катарина је 2015. године дипломирала на Правном факултету Универзитета Унион у Београду, након чега је приправнички стаж обавила код адвоката Александра Поповића а затим код адвоката Драгољуба Ђорђевића. Након полагања правосудног и адвокатског испита каријеру је усмерила ка адвокатској професији, када се уписује у именик адвоката АКБ 2019. године. Катарина поседује Сертификат и Лиценцу за одбрану малолетних лица у поступцима у Републици Србији као и за заступање оштећених малолетних лица. Говори енглески и служи се италијанским језиком. Део приправничке праксе обавила је у тиму свог познатог колеге и оца, адвоката Драгољуба Ђорђевића пред Међународним судом за ратне злочине за бившу Југославију.

close