Јована Д. Ђорђевић Сијерић

Партнер

Јована Д. Ђорђевић Сијерић адвокат је у Београду и партнер у адвокатској канцеларији Ђорђевић&Ђорђевић. Правни факултет завршила је у Београду 2008. године након чега приправнички стаж завршава у адвокатској канцеларији свог оца и експерта Драгољуба. У именик адвоката Адвокатске коморе Београда уписује се 2011. године. У периоду од 2009. до 2010. године Јована ради као асистент на случају Властимира Ђорђевића пред Међународним кривичним трибуналом за народе бивше Југославије, а од 2010. до 2012. године она ради као правни саветник на случају генерала Здравка Толимира. Учествовала је на многим семинарима за људска права, те у завршној фази селекционог поступка тестирања везаног за положај адвоката у Стразбуру у организацији Савета Европе; учествовала је у изради Европске конвенције о старим и традиционалним занатима пред Саветом Европе, као и на семинару о корпоративном управљању. Јована је била и учесник радне групе за усаглашавање прописа адвокатуре у Републици Србији са законодавством Европске Уније.

Адвокат Јована Ђорђевић Сијерић је медијатор и поседује лиценце за одбрану малолетних починиоца кривичних дела и кривично правну заштиту малолетника. Бави се превасходно кривичним правом, међународним кривичним правом, грађанским правом и привредним правом. Јована је истовремено и судија Дисциплинског суда Адвокатске коморе Београда од јуна 2018. године. Говори енглески језик. Од 2018. године је партнер у адвокатској канцеларији Ђорђевић&Ђорђевић.

close