Душан Г. Поповић

Адвокат

Душан је рођен у Зајечару 1987. године где завршава гимназију а на Правном факултету Универзитета у Београду дипломира октобра 2013. године. Од новембра 2013. године до новембра 2016. године ради у Привредном суду као судијски приправник, где у парничном одељењу тог суда ради на пословима израде нацрта судских одлука, а у извршном одељењу у извршним предметима у складу са надлежностима Привредног суда. Од 2016. до 2019. године Душан се бави правним консалтингом у области посредовања у промету непокретности; нарочито на пословима састављања и тумачења уговора о посредовању и уговора о купопродаји непокретности, правног саветовања и других правних услуга. Од 2019. године део је адвокатског тима канцеларије Ђорђевић & Ђорђевић.

close