Драгољуб Ј. Ђорђевић

Партнер

Драгољуб Ј. Ђорђевић је адвокат у Београду, партнер у адвокатској канцеларији Ђорђевић&Ђорђевић. Правни факултет завршио је у Београду 1980. године након чега постаје адвокатски приправник у канцеларији свог стрица Михајла. У именик адвоката Адвокатске коморе Београда уписује се 1982. године и тако постаје трећа генерација адвоката у породици, чувајући традицију. Већ 1994. године Драгољуб постаје члан Асоцијације адвоката који заступају пред међународним судовима. Адвокат Драгољуб Ђорђевић био је члан Управног одбора АКБ од 1994. до 1998. године, а у истом периоду делегат је у скупштини Адвокатске коморе Србије (АКС). Од 2004. године представља АКС при Савету адвокатских комора Европе (CCBE). Од 2002 – 2004. године био је члан Управног одбора Адвокатске коморе Београда. Од 2006. до 2009. године био је потпредседник АКС чији председник постаје 2009. године и на тој функцији остаје до септембра 2017. Декан Адвокатске академије АКС постаје октобра 2019.

Драгољуб Ђорђевић је валоризатор и известилац за владавину права, основних људских права и права мањина у приступним преговорима Србије за ЕУ (поглавље 23 и 24) . Члан је управног одбора Хелп програма за земље Западног Балкана у Стразбуру (покровитељство Савета Европе и Европског суда за људска права) – експерт Савета Европе. Био је члан радних група при Министарству правде Републике Србије за израду текста Закона о јавним тужиоцима, израду текста Закона о државном већу тужилаца, израду текста Закона о адвокатури, израду Закона о бесплатној правној помоћи, за израду Националне стратегије за реформу правосуђа за период од 2013. до 2018. године. Члан је Комисије Владе Републике Србије за израду Грађанског законика, и стални је едукатор за поступање пред Међународним кривичним судом у Хагу.

Адвокат Драгољуб Ђорђевић је уско специјализован из области арбитражног права и у том контексту представља клијенте широм света пред арбитражним судовима. Такође, он је уско специјализован из области кривичног права, па тако заступа пред Вишим судом у Београду, Одељење за ратне злочине; затим у преко двадесет случајева пред Вишим судом у Београду, Посебно одељење, за кривична дела организованог криминала; даље, заступа у кривичним поступцима који су вођени пред Међународним судовима за ратне злочине на територији Косова и Метохије која је под управом Уједињених Нација; у кривичним поступцима пред Међународним кривичним судом за злочине почињене на територији СФРЈ.

Драгољуб је 2012. године био едукатор на семинару о правима детета, преступништву младих и поступању са малолетним починиоцима кривичних дела у организацији Правосудне академије. Од 2003. до 2005. године учествовао је на едукацији за браниоца у поступцима пред сталним међународним кривичним судом основаним римским статутом на Академији за Европско право у Триру. Затим се 2006. године посветио едукацији из области права детета и кривично правне заштите малолетних лица, у склопу Правосудног центра за обуку и стручно усавршавање, Центра за права детета и УНИЦЕФ-а. Говори енглески и француски језик. Од 2018. године оснивач је и партнер адвокатске канцеларије Ђорђевић&Ђорђевић.

close