срб
/ eng
Linkedin

Tradicija
koja traje

Naša kancelarija počela je sa radom pre
90 godina, 15. septembra 1930. godine.

Saznajte više

Tradicija
koja traje

Naša kancelarija počela je sa radom pre
90 godina, 15. septembra 1930. godine.

Saznajte više

Citat

Znanje i pravda govore,
dok neznanje i nepravda urliču.

Arturo Graf
Advokatska kancelarija Đorđević

Oblasti i ekspertize

Cilj nam je da svakom klijentu pristupimo s punom pažnjom nudeći pravnu pomoć
iz svih oblasti prava dok efikasno pristupamo rešavanju sporova.

Krivično pravo

Naša kancelarija pruža pravnu pomoć koja obuhvata odbrane u krivičnim postupcima pred domaćim i međunarodnim sudovima.

Saznajte više

Još usluga

Privredno pravo

Naša kancelarija pruža pravnu pomoć koja obuhvata pravne savete o načinu osnivanja kompanija i njihovih predstavništava.

Saznajte više

Još usluga

Stvarno građansko pravo

Naša kancelarija pruža pravnu pomoć koja obuhvata savete u vezi sa investicionom gradnjom, kupoprodajom...

Saznajte više

Još usluga

Porodično pravo

Naša kancelarija pruža pravnu pomoć koja obuhvata zastupanje pred svim sudovima u postupcima za sporazumni razvod braka...

Saznajte više

Još usluga

Nasledno pravo

Naša kancelarija pruža pravnu pomoć koja obuhvata sastavljanje zahteva za pokretanje ostavinskog postupka...

Saznajte više

Još usluga

Radno pravo

Naša advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć koja obuhvata sastavljanje ugovora o radu, pravilnika o radu...

Saznajte više

Još usluga

Obligaciono pravo

Naša kancelarija pruža pravnu pomoć koja obuhvata naknadu materijalne i nematerijalne štete. 

Saznajte više

Još usluga

Bankarsko-finansisjko i pravo osiguranja

Naša kancelarija pruža pravnu pomoć koja obuhvata pružanje pravnih usluga u vezi sa statusnim pitanjima...

Saznajte više

Još usluga

Energetsko pravo

Deo naše kancelarije posebno se specijalizovao iz oblasti energetskog prava imajući u vidu sve više standarde...

Saznajte više

Još usluga

Naš tim advokata

Dragoljub J. Đorđević

PARTNER

Dragoljub je advokat u Beogradu, partner u advokatskoj kancelariji Đorđević&Đorđević. Pravni fakultet završio je u Beogradu 1980. godine nakon čega postaje advokatski pripravnik u kancelariji...

Saznajte više

Jovana D. Đorđević Sijerić

PARTNER

Jovana je advokat u Beogradu i partner u advokatskoj kancelariji Đorđević&Đorđević. Pravni fakultet završila je u Beogradu 2008. godine nakon čega pripravnički staž završava u advokatskoj kancelariji…

Saznajte više