srb
/ eng
Linkedin

Традиција
која траје

Наша канцеларија почела је са радом пре
90 година, 15. септембра 1930. године.

Сазнајте више

Традиција
која траје

Наша канцеларија почела је са радом пре
90 година, 15. септембра 1930. године.

Сазнајте више

Citat

Знање и правда говоре,
док незнање и неправда урличу.

Артуро Граф
Advokatska kancelarija Đorđević

Области и експертизе

Циљ нам је да сваком клијенту приступимо с пуном пажњом нудећи правну помоћ
из свих области права док ефикасно приступамо решавању спорова.

Кривично право

Наша канцеларија пружа правну помоћ која обухвата одбране у кривичним поступцима пред домаћим и међународним судовима.

Сазнајте више

Још услуга

Привредно право

Наша канцеларија пружа правну помоћ која обухвата правне савете о начину оснивања компанија и њихових представништава.

Сазнајте више

Још услуга

Стварно грађанско право

Наша канцеларија пружа правну помоћ која обухвата савете у вези са инвестиционом градњом, купопродајом...

Сазнајте више

Још услуга

Породично право

Наша канцеларија пружа правну помоћ која обухвата заступање пред свим судовима у поступцима за споразумни развод брака...

Сазнајте више

Још услуга

Наследно право

Наша канцеларија пружа правну помоћ која обухвата састављање захтева за покретање оставинског поступка...

Сазнајте више

Још услуга

Радно право

Наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ која обухвата састављање уговора о раду, правилника о раду...

Сазнајте више

Још услуга

Облигационо право

Наша канцеларија пружа правну помоћ која обухвата накнаду материјалне и нематеријалне штете. 

Сазнајте више

Још услуга

Банкарско-финансисјко и право осигурања

Наша канцеларија пружа правну помоћ која обухвата пружање правних услуга у вези са статусним питањима...

Сазнајте више

Још услуга

Енергетско право

Део наше канцеларије посебно се специјализовао из области енергетског права имајући у виду све више стандарде...

Сазнајте више

Још услуга

Наш тим адвоката

Драгољуб Ј. Ђорђевић

ПАРТНЕР

Драгољуб је aдвокат у Београду, партнер у адвокатској канцеларији Ђорђевић&Ђорђевић. Правни факултет завршио је у Београду 1980. године након чега постаје адвокатски приправник у канцеларији...

Сазнајте више

Јована Д. Ђорђевић Сијерић

ПАРТНЕР

Јована је адвокат у Београду и партнер у адвокатској канцеларији Ђорђевић&Ђорђевић. Правни факултет завршила је у Београду 2008. године након чега приправнички стаж завршава у адвокатској канцеларији…

Сазнајте више